Praktisk informasjon

Nedenfor har vi samlet en del praktisk informasjon om OneMed og vår virksomhet i Norge. Om man ikke finner svar på spørsmål man har i denne listen - vennligst ta kontakt med vår Kundeservice-funksjon (se Kontakt oss - siden for kontaktdata).

Bestille varer

For kunder som har inngått avtale om elektronisk handel via ehandel.no kan bestillinger plasseres via ehandel-portalen (se Elektronisk handel nedenfor).
Bestilling av varer kan gjøres via nettbutikken, telefon eller e-post (se kontakt oss - siden for kontaktdata). 

 

Elektronisk handel

OneMed har i en årrekke hatt aktiv elektronisk handel med kunder via ehandelløsningen ehandel.no. Ordningen innebærer at OneMed tar i mot bestillinger samt sender ordrebekreftelse og e-faktura til kunden, basert på kundespesifikk elektronisk katalog. E-fakturaen er basert på EHF-standarden. Nye kunder som ønsker å tilslutte seg ordningen må inngå egen evtale om slik handel med ehandel.no - deretter kontakte oss i OneMed om oppsett og test før aktiv handel evt. starter.

 

CSR og etisk handel

OneMed som en stor aktør vektlegger sitt sosiale ansvar ift miljø og sosiale rettigheter, med spesielt fokus der vi selv kan øve direkte innflytelse. OneMed er medlem av Etisk Handel Norge.

OneMed sitt morselskap Asker Healthcare Group har nylig oppdatert sine Code of Conduct overfor våre produsenter og leverandører. Oppdateringene er gjort for å komme i overenstemmelse med Etisk Handel Norge og Ethic Trade Initiative sine retningslinjer. Som alltid så er det viktig at forankringen innen bærekraft, miljø og etisk handel er høyest mulig opp i et selskap for å sikre at det har den oppmerksomheten det skal ha og at ansvaret for bærekraft, miljø og etisk handel er forankret på toppen av organisasjonen. Derfor er våre Code of Conduct godkjent av styret i konsernet. OneMed har to varianter av Code of Conduct; én som skal signeres av produsenter av våre egne varemerker evercare® og Selefa® som du finner her, og én som skal signeres av de produsentene der vi distribuerer deres varemerker (for eksempel 3M, Smith & Nephew, Mølnlycke og andre) som du finner her

 

Alle OneMed sine produsenter og leverandører har signert våre Code of Conduct!

 

Frakt

Frakt på leveranser fra OneMed følger følgende prinsipper:

 • For leveranser iht kontrakt skjer fraktbelastning iht kontraktsbestemmelsene.
 • Transport skjer med OneMeds transportør Schenker. For leveranser utenom kontrakt (verdi over kr 5000,-) belastes frakt iht gjeldende satser avhengig av volum/vekt. Transport skjer med OneMeds transportør.
 • For leveranser med lav totalverdi (mindre enn kr 5000,-) belastes et frakttillegg på minimum kr 500,-. Transport skjer med OneMeds transportør.

 

Juridisk informasjon

Alt materiale på disse nettsidene er OneMed AS, OneMed Groups eller våre leverandørers eiendom.

 

Miljø

I likhet med alle ansvarsbevisste bedrifter i det norske leverandørmarkedet er også OneMed AS opptatt av å opptre på en ansvarlig og redelig måte sett i forhold til både det indre og det ytre miljø. Dette søker vi å oppnå gjennom følgende tiltak:

 • Et internkontroll-system iht kravene i forskriften om internkontroll
 • Medlemsskap i El-retur AS - ivaretakelse av EE-avfall
 • Medlemsskap i Renas AS (returselskapet for næringselektro) - ivaretakelse av EE-avfall
 • Medlemsskap i Grønt Punkt Norge AS - ivaretakelse av emballasjeavfall (kartong, papp, papir, glass, plast)
 • OneMed AS i Norge foretar ingen form for produksjon eller omtapping som medfører miljøskadlige utslipp til det eksterne miljø. Bedriften er et rent handelsfirma som videreselger innkjøpte produkter uten bearbeiding.
 • OneMed AS er Miljøfyrtårnsertifisert

 

Minimum antall ved bestilling

Pakningsnivåer ved salg: Sterile varer selges kun i hele transportkartonger. Usterile varer som lagerføres kan selges i mindre enheter enn transportkartong, men da alltid i forhold til neste mindre pakningsnivå (dvs. inner-eske/dispenser-pakke/avdelingspakning). Splitt av usteril transportkartong vil medføre pristillegg. Usterile varer som ikke lagerføres selges kun i hele transportkartonger.

 

OneMed-gruppen

OneMed Group er den dominerende leverandøren av helsepleieprodukter i Nord-Europa. OneMed Group betjener både det private- og offentlige helsemarkedet samt andre bedrifter som leverandør av produkter med høy kvalitet.
Fakta om OneMed Group:

 • Etablert i 2006
 • Profesjonell ekspertise siden 1940
 • Sterk tilstedeværelse i 12 land i Nord-Europa  
 • Netto omsetning over NOK 7 milliarder
 • 1.100 ansatte lokale kontorer/selskaper i alle landene

OneMed Group har hovedkontor i Stockholm og har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Sveits, og i de tre baltiske landene. Les mer på OneMed-gruppens nettsider.

 

Produkter

 • Medisinske produkter
 • Forbruksvarer
 • Personlig pleie produkter
 • Medisinsk-klinisk utstyr
 • Velferdsteknologiske løsninger

 

Retur av varer

Retur av varer skal ALLTID avtales med og godkjennes av OneMed Kundeservice før innsending - og returskjema må følge varene ved innsending (returskjema fås tilsendt ved henvendelse til OneMed kundeservice). Kundeservice vil opplyse hvor og på hvilken måte retur skal sendes. Bestillingsvarer, ernæring og skaffevarer tas dessverre ikke i retur.

 

Salgsbetingelser

For salg innenfor kontrakt - gjelder salgsbetingelser som avtalt i kontrakten.

For salg utenom kontrakt gjelder OneMeds standard salgbetingelser, som hovedsak er:

 

Småordre

 • Enkeltordre med netto vareverdi mindre enn kr 1.000,- ekskl. MVA vil bli belastet med et småordretillegg på kr. 500,-. Småordretillegget kommer i tillegg til evt frakt.

Frakt/levering

 • Standard leveringsbetingelse er Ex Works OneMed’s lager.
 • Frakt belastes med OneMed’s netto avtalepriser og blir tillagt på den enkelte faktura.
 • Evt. restlevering skjer uten kostnad for kunde.
 • Når frakt belastes som separat post på faktura er forsikring av varene frem til kunde inkludert.
 • Levering vil skje med vår transportpartner Schenkers leveringssystemer innen stykkgods- og bedriftspakke-ordningene (valg foretas iht sendingens vekt/volum).
 • Dersom leveranse nektes mottatt eller ikke er mulig vil alle kostnader forbundet med leveransen/retur bli belastet i tilegg til standard 30 % returfradrag på fakturaprisen.

Retur av varer hvor returårsaken ikke skyldes feil hos OneMed eller manglende produktkvalitet

 • Retur av varer skal KUN skje etter skriftlig aksept fra OneMed.
 • Aksept av retur skal dokumenteres gjennom oversendelse av signert og utfylt returskjema fra OneMed til kunden. Dette skjemaet skal alltid følge varene ved retur.
 • Retur av varer aksepteres ikke i følgende tilfeller:
  • Varer med netto kjøpesum under kr 1.000,-,
  • Varer hvor kartong er åpnet eller på annen måte er skadet, eller hvor emballasje er skadet/tilgriset
  • Varer som har begrenset holdbarhet.
 • Retur skal skje iht. Kundeservice sine opplysninger.
 • Returskjema signert av OneMed skal følge leveransen.
 • Returnerte varer vil ved mottak hos OneMed besiktiges mht skader, brudd på kartong, holdbarhet o.l, og kredit utstedes kun for varer som aksepteres av OneMed.
 • Kjøper må selv dekke ansvar og alle kostnader forbundet med returen.
 • Kreditering av varer akseptert for retur vil skje med 30 % fradrag.
 • OneMed tar ikke ansvar for varer som returneres uten forhåndsaksept.

Retur av varer hvor returårsaken skyldes feil hos OneMed eller manglende produktkvalitet

 • Retur skal ALLTID klareres av OneMed før retur utføres.
 • Varene skal alltid returneres iht Kundeservice sine anvisninger.
 • Utfylt returskjema skal alltid følge forsendelsen.
 • Kredit vil utstedes etter besiktigelse av varene (mht skader, åpnede kartonger).

Betaling

 • Standard betalingsbetingelse er netto pr 15 dager for kunder som er innvilget kreditt.
 • Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente iht lovgivningen.
 • Varene er OneMed’s eiendom inntil betaling er mottatt hos OneMed.

Link til PDF-versjon med detaljerte standard salgsbetingelser for salg utenom kontrakt.

 

Småordre

Enkeltordre med netto vareverdi mindre enn kr 1.000,- ekskl. MVA vil bli belastet med et småordretillegg på kr. 500,-. Småordretillegget kommer i tillegg til evt frakt.

exclamation

Du benytter en eldre nettleser. For å kunne utnytte alle funksjonene i nettbutikken anbefaler vi at du oppgraderer til en nyere versjon. Vi støtter Internet Explorer versjon 9 og nyere, Mozilla Firefox versjon 9 og nyere, samt Google Chrome og Apple Safari.