65 millioner hansker til HSØ hvert år!

Med oppstart 1.november 2018 vant OneMed et nasjonalt anbud på nitril undersøkelseshansker. Hver måned skal vi levere 5 millioner hansker til Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter.

Det betyr at det brukes 165.000 hansker - hver dag - på HSØ sine 17 sykehus - et betydelig antall!

Med denne avtalen er OneMed HSØ's nest største leverandør og den tredje største leverandøren til Sykehus-Norge av medisinsk forbruksmateriell.