OneMed inngår unikt samarbeid med Bydel Grünerløkka Hjemmesykepleie

Bydel Grünerløkka Hjemmesykepleien og OneMed har inngått en avtale der OneMed overtar administrasjonen av deres lager.

For bydel Grünerløkka betyr denne løsningen fra OneMed at de frigir verdifull pleietid til sine hjemmeværende brukere. Deres ansatte slipper nå å foreta varebestillinger, varemottak og vareplassering og kan fokusere helt og holdent på sine profesjonelle oppgaver som er å gi best mulig tjenester til bydelens brukere.

Tove Skillingstad, fungerende seksjonssjef i Bydel Grünerløkka hjemmesykepleie sier;

  • I dag bruker våre ansatte mye tid på å bestille varer, foreta varemottak og plukke varer på et litt uoversiktlig lager – verdifull tid som vi heller vil at benyttes til hjemmetjenestens brukere. Med denne avtalen der OneMed tar det fulle ansvar for lageret og at alle varer er tilgjengelig til enhver tid, så skal pleierne nå få sine vare ferdig pakket før de reiser ut til pasientene. Dette er helsetjenester på en ny måte som frigjør verdifull pleietid.

    Jan Knoph, adm. direktør i OneMed følger opp Tove;

  • Dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Grünerløkka hjemmetjenester og OneMed. Så vidt vi vet så er det første gang et slikt prosjekt gjennomføres. En av våre viktigste oppgaver som leverandør av medisinsk materiell er at våre produkter og tjenester frigjør pleietid, senker totalkostnadene og gir bedre pleie for brukerne av tjenestene. Gjennom dette prosjektet så ser vi at bydel Grünerløkka vil både spare betydelig pleietid, senke sine lager- og administrasjonskostnader og brukerne vil være sikret de produktene de har behov for.

Prosjektet er et samarbeid mellom OneMed AS som avtaleansvarlig og koordinator, DB Schenker som foretar varelevering med sine elektriske biler samt varebestilling og -mottak og aScan AS som leverandør av lager- og logistikksystemet Aktiv Forsyning.