FORLENGET AVTALE MED HSØ

HSØ har forlenget avtalen med OneMed på XP Operasjonsfrakker med 2+1+1 år. 

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid videre!