OneMed flytter sitt lokale lager

Til deres informasjon flytter OneMed sitt lokale lager med ernæringsprodukter fra nåværende lokaler til et lager i samme område, men med større kapasitet.

Flyttingen vil skje i helgen 23.-24. mars. 

Vi forventer at flyttingen ikke vil påvirke våre leveranser til brukerstedene.
Pakkseddel som brukerstedene mottar med varene, vil etter flytting se identiske ut med pakkseddel de mottar med varer som leveres fra vårt hovedlager i Gøteborg. 

Dersom brukersteder, mot formodning, opplever endringer i sine leveranser av ernæringsprodukter i vesentlig grad etter 17. mars, ber vi om en rask tilbakemelding til OneMed: Bestilling.no@onemed.com