NY AVTALE MED ØVRE ROMERIKE PÅ MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

OneMed er glade for melde at vi har blitt tildelt levering av medisinsk forbruksmateriell til Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum, Nes og Hurdal kommune).

Avtalen har en varighet på 2 + 1 + 1 år med oppstart juni 2019.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!