Revunnet avtale med Helse Vest - operasjonfrakker og oppdekning

Onemed vant Helse Vest sin anbudskonkurranse på operasjonsoppdekning og operasjonsfrakker.

Vi scoret best på tildelingskriteriet kvalitet, samt en konkurransedyktig pris.
Som begrunnelse for at OneMed hadde den beste kvaliteten skriver Helse Vest for både operasjonsoppdekningen og operasjonsfrakkene: «Brukerne opplever at produktene til OneMed løser sin tiltenkte bruk og støtter godt opp om de metoder og prosesser som benyttes». De skriver videre for oppdekningen at den er «evaluert til å være myk og fin» og for operasjonsfrakkene «at frakkenes passform er evaluert til å være god. Mansjettene er evaluert til å være lange og myke og frakkene tåler strekk. Merking av størrelse og modell er tydelig, og det er lett å åpne pakningen».

Dagens avtale, som også eies av OneMed, vil erstattes av denne nye avtalen som vil løpe i fire år, frem til 2024.

OneMed leverer også operasjonsoppdekning og operasjonsfrakker til Helse Sør-Øst, og vi leverer da disse produktene til ca. 75% av norske sykehus.

OneMed er en topp-tre leverandør til norske sykehus innen medisinsk forbruksmateriell.

Vi takker Helse Vest for fornyet tillit og ser frem til et godt samarbeid.