OneMed resertifisert til 2023

OneMed tar miljø på alvor og bruker store ressurser på å opptre miljøvennlig og i overensstemmelse med Stiftelsen Miljøfyrtårn sine krav. Vi er derfor glade for å bli Miljøfyrtårn sertifisert for ytterligere tre år!

  • Ved at vi har robuste rutiner og har riktige miljøvalg som et bærende element i vårt daglige arbeid så var det ingen overraskelser eller større utfordringer i å bli resertifisert, sier Jan Knoph, adm. direktør i OneMed. Vi er glad for at revisjonen fra Miljøfyrtårn var grundig slik at vi fikk «stresstestet» våre systemer og rutiner på en god måte. Vi vil takke Stiftelsen Miljøfyrtårn og deres revisor for en grundig prosess og vi vil hver dag arbeide for å sette minst mulig miljømessige fotavtrykk i levering av varer og tjenester til det norske helsevesen. Som en av Norges største distributører av medisinsk materiell har vi et ansvar i så måte og dette ansvaret er vi oss meget bevisst, avslutter Jan Knoph.

OneMed har mange løsninger overfor kunder som ønsker å handle mer miljøbevisst. Vi har fokus på miljøriktige produkter, vi har elektrisk varelevering i flere byer og vi er involvert i mange prosjekter for reduksjon av blant annet plast i våre produkter. Kontakt oss gjerne for å høre hva vi kan gjøre for deg!