Oppdatering av status og aktiviteter - Xinjiang

Oppdatering av status og aktiviteter - Xinjiang

OneMed tillater aldri tvangsarbeid eller noen form for diskriminering i vår leverandørkjede. Derfor har vi gjennom sommeren og høsten 2020 gjort undersøkelser for å forsikre oss om at vår produksjon av medisinsk forbruksmateriell i Xinjiang-provinsen i Kina etterlever våre verdier.

Vi vet at situasjonen for minoritetsbefolkningen uighurer i Kina er vanskelig. Derfor gir vi en oppdatering av situasjonen på våre fabrikker og hvordan Onemed sikrer bærekraft i hele verdikjeden for mennesker og miljø, samt ivaretar menneskerettigheter og forhindrer tvangsarbeid.

Siden 2012 har vi hatt en egen organisasjon i Shanghai som løpende gjennomfører revisjoner, undersøkelser og oppfølginger av fabrikkene vi er tilknyttet. Oppdager vi brudd eller avvik fra våre standarder så reagerer vi umiddelbart for å rette opp i dette, og om leverandørene ikke etterkommer våre krav avslutter vi samarbeidet.

I slutten av 2019 gjorde vi en risikobedømming av menneskerettigheter og arbeidsforhold spesielt på grunn av den vanskelige situasjonen for den uigurske minoriteten i Kina. Vi måtte vite hvilke av våre leverandører som har fabrikker i eller ansatt arbeidere fra Xinjiang provinsen. Følgende ble avdekket:

  • Zhende’s bomullsfabrikk i Xinjiang (Alashankou)-provinsen er i høy grad automatisert og har ifølge leverandøren ingen ansatt fra den uigurske minoritetsbefolkningen. Bomullen de benytter i sin produksjon er importert fra Kasakhstan og USA.
  • Gjennom undersøkelsene ble vi gjort oppmerksom på at Haixin’s fabrikk i Hubei hadde ansatt 131 uigurer fra Xinjiang-provinsen. Umiddelbart reiste vi rødt flagg overfor fabrikken for å få dette arbeidsprogrammet avsluttet og startet både en intern og ekstern gransking. Våre forlengede undersøkelser viser at uigurene det her er snakk om mottok lønn på lik linje med lokale arbeidere, samt gratis opphold og gratis måltider. Vi fant heller ingen tegn til brudd på deres rettigheter eller at de var utsatt for tvang eller diskriminering av noen art. Etter at Onemed reiste det røde flagget i oktober 2019 avsluttet fabrikken arbeidsprogrammet i januar 2020. På grunn av svært strenge interne Covid-reiserestriksjoner i Kina var det ikke mulig for uigurene å reise hjem før september i år. De har hatt fulle rettigheter i hele den perioden de var ansatt på fabrikken.

Onemed går aldri på akkord med kvalitetskrav og samfunnsansvar. Selv om vi ikke har funnet uoverensstemmelser eller brudd på rettigheter besluttet vi at vi ikke ønsker uigurer på våre tilknyttede fabrikker. 

  • For Zhende sin bomullsfabrikk i Xinjiang pågår det nå en ekstern revisjon av et eksternt revisjonsfirma. Så snart det er mulig vil det også gjøres en intern revisjon av OneMeds eget personale for å forsikre oss om at alle arbeidernes rettigheter er ivaretatt.
  • Ved oppfølging både fra eksterne og interne revisjoner og undersøkelser av Haixin sin fabrikk i Hubei høsten 2020 fant vi ingen tegn på brudd på arbeidernes rettigheter. Vi har dokumentasjon på ordnete lønns-, arbeids- og boforhold.

Onemed’s samlede bedømmelse er at det ikke forekommer noen form for tvangsarbeide eller diskriminering av den uigurske minoritetsbefolkningen i vår leverandørkjede. Vi vil fortsette den kontinuerlige overvåkingen og reagere dersom vi skulle få ny informasjon rundt dette.

OneMed og CSR (Corporate Social Responsibility)

OneMed vil aldri tillate tvangsarbeide i vår leverandørkjede, uavhengig av land, region eller leverandørens størrelse. De krav vi stiller til våre underleverandører er minst like strenge, om ikke strengere, enn det som våre kunder setter til oss. OneMed har ingen egne fabrikker, men vi tar like fullt ansvar for arbeidernes sikkerhet og rettigheter hos våre underleverandører gjennom våre etiske krav som leverandørene må signere på («Code of Conduct»), noe som også følges opp av både interne og eksterne revisjoner og undersøkelser. Siden 2012 har vi hatt en egen organisasjon i Shanghai som løpende gjennomfører revisjoner og oppfølginger av våre underleverandører.

Oppdager vi uoverensstemmelser reagerer vi umiddelbart for å få dem rettet, og om det ikke skjer så avsluttes samarbeidet med fabrikken det gjelder.