Bedre helsekvalitet til lavere kostnad

OneMed ønsker å hjelpe helsevesenet til å forbedre kvaliteten for pasienter med kroniske sår. I nært samarbeide med kommuner i Sverige har vi drevet prosjekter som inkluderer opplæring og praktisk oppfølging av pasienter der vi drastisk har forbedret livskvaliteten for pasienter, redusert behandlingstiden og dermed oppnådd totalkostnadsbesparelser.

Gjennom felles prosjekter har vi hatt eksempler på at man har senket den totale helingstiden fra 40 til 12 uker. I dette konkrete eksemplet sparte kommunen opp til kr 50.000 pr år pr. Denne bespareselen tar hensyn til både produktkostnadsbesparelser, reisetid for pleiepersonalet og besøk i pasienten hjem. Utover at pasientene ble hurtigere restituert og slapp et smertefullt sykdomstilfelle, så ble mye tid for sykepleierne frigjort.

"Vi har i dag økt kunnskap om sår og erfaringen fra prosjektet innebar blant annet bedre tilgang på riktige såromleggingsprodukter. I dag, når vi får inn nye sårtilfeller, så er forutsetningene får å helbrede disse mye bedre og det går som oftest raskere å hele dem. Vi har også fått en bedre forståelse for at i blant så gir dyrere sårprodukter en lavere totalkostnad ved at det blir billigere på grunn av lavere skiftefrekvenser og kortere helingstid" sier en av sykepleierne i den svenske kommunen som var med i prosjektet.

Dette eksemplet er ikke unikt. Kroniske sår og lange helingstider beskriver den vanligste situasjonen vi møter i markedet og resultatene overfor gjenspeiler det forbedringspotensialet vi ser i de sårprosjektene vi daglig driver sammen med helsepersonell. Vi introduserer nå dette sårbehandlingskonseptet også overfor norske kommuner


Hele veien

OneMed har sitt lager i Gøteborg i Sverige. Dette lageret har over 18.000 daglige forsendelser og er dermed et av Nordens største distribusjonssentra.

Norske sykehus og kommuner har i en årrekke fått sine leveranser fra dette lageret, og med en meget høy servicegrad. Vi er en av sykehus-Norges beste leverandører målt på servicegrad, rett forsendelse i rett tid og er en av leverandørene med absolutt minst resting av produkter.

 

Ekte kundeservice

OneMed kundeservice er en sentral del av de tjenestene vi tilbyr. Vi har et ekte engasjement for å hjelpe våre kunder og pasienter.

Kundeserviceavdelingen bistår med produktveiledning, ordner transport og returer, sørger for kontakt med våre leverandører og logistikkavdeling – kort sagt bidrar til at du som kunde får et så enkelt og lettvint kundeforhold som mulig.

 

Du benytter en eldre nettleser. For å kunne utnytte alle funksjonene i nettbutikken anbefaler vi at du oppgraderer til en nyere versjon. Vi støtter Internet Explorer versjon 9 og nyere, Mozilla Firefox versjon 9 og nyere, samt Google Chrome og Apple Safari.