Kontakt oss

Kontakt oss

En partner for økt pleiekvalitet

Velkommen til OneMed. Vi er Europas ledende partner for helse- og pleieytende enheter, med et tilbud av forretningsfremmende tjenester, støttesystemer og et omfattende utvalg av medisinske forbruksvarer. Helsepersonell i hele Europa vender seg til oss for å få hjelp til å bedre tilfredsstille pasientenes behov. Med oss som partner kan helsetjenestene forbedre pleiekvaliteten, redusere totalkostnadene og forbedre sine prestasjoner i miljø- og samfunnsansvar.

Med OneMed som partner får våre kunder en komplett løsning og en partner som forstår helsevesenets behov. Gjennom kundenære forbedringstiltak, leverandør-nøytral informasjon, opplæring, produktsortimentsutvikling og kundetilpassede leveranseprosesser oppnår våre kunder bedre pleieresultater til en lavere totalkostnad og med økt ressurseffektivitet.

Nyheter

 • 22.12.2020

  Røde Kors og UNISEF

  OneMed Group sitt styre har besluttet å donere SEK 1 million til Internasjonale Røde Kors og SEK 500.000 til UNICEF. Pengene skal gå til disse organisasjonenes internasjonale arbeid for å bekjempe Covid-19.

 • 08.12.2020

  Oppdatering av status og aktiviteter - Xinjiang

  Oppdatering av status og aktiviteter - Xinjiang

  OneMed tillater aldri tvangsarbeid eller noen form for diskriminering i vår leverandørkjede. Derfor har vi gjennom sommeren og høsten 2020 gjort undersøkelser for å forsikre oss om at vår produksjon av medisinsk forbruksmateriell i Xinjiang-provinsen i Kina etterlever våre verdier.

  Vi vet at situasjonen for minoritetsbefolkningen uighurer i Kina er vanskelig. Derfor gir vi en oppdatering av situasjonen på våre fabrikker og hvordan Onemed sikrer bærekraft i hele verdikjeden for mennesker og miljø, samt ivaretar menneskerettigheter og forhindrer tvangsarbeid.

  Siden 2012 har vi hatt en egen organisasjon i Shanghai som løpende gjennomfører revisjoner, undersøkelser og oppfølginger av fabrikkene vi er tilknyttet. Oppdager vi brudd eller avvik fra våre standarder så reagerer vi umiddelbart for å rette opp i dette, og om leverandørene ikke etterkommer våre krav avslutter vi samarbeidet.

  I slutten av 2019 gjorde vi en risikobedømming av menneskerettigheter og arbeidsforhold spesielt på grunn av den vanskelige situasjonen for den uigurske minoriteten i Kina. Vi måtte vite hvilke av våre leverandører som har fabrikker i eller ansatt arbeidere fra Xinjiang provinsen. Følgende ble avdekket:

  • Zhende’s bomullsfabrikk i Xinjiang (Alashankou)-provinsen er i høy grad automatisert og har ifølge leverandøren ingen ansatt fra den uigurske minoritetsbefolkningen. Bomullen de benytter i sin produksjon er importert fra Kasakhstan og USA.
  • Gjennom undersøkelsene ble vi gjort oppmerksom på at Haixin’s fabrikk i Hubei hadde ansatt 131 uigurer fra Xinjiang-provinsen. Umiddelbart reiste vi rødt flagg overfor fabrikken for å få dette arbeidsprogrammet avsluttet og startet både en intern og ekstern gransking. Våre forlengede undersøkelser viser at uigurene det her er snakk om mottok lønn på lik linje med lokale arbeidere, samt gratis opphold og gratis måltider. Vi fant heller ingen tegn til brudd på deres rettigheter eller at de var utsatt for tvang eller diskriminering av noen art. Etter at Onemed reiste det røde flagget i oktober 2019 avsluttet fabrikken arbeidsprogrammet i januar 2020. På grunn av svært strenge interne Covid-reiserestriksjoner i Kina var det ikke mulig for uigurene å reise hjem før september i år. De har hatt fulle rettigheter i hele den perioden de var ansatt på fabrikken.

  Onemed går aldri på akkord med kvalitetskrav og samfunnsansvar. Selv om vi ikke har funnet uoverensstemmelser eller brudd på rettigheter besluttet vi at vi ikke ønsker uigurer på våre tilknyttede fabrikker. 

  • For Zhende sin bomullsfabrikk i Xinjiang pågår det nå en ekstern revisjon av et eksternt revisjonsfirma. Så snart det er mulig vil det også gjøres en intern revisjon av OneMeds eget personale for å forsikre oss om at alle arbeidernes rettigheter er ivaretatt.
  • Ved oppfølging både fra eksterne og interne revisjoner og undersøkelser av Haixin sin fabrikk i Hubei høsten 2020 fant vi ingen tegn på brudd på arbeidernes rettigheter. Vi har dokumentasjon på ordnete lønns-, arbeids- og boforhold.

  Onemed’s samlede bedømmelse er at det ikke forekommer noen form for tvangsarbeide eller diskriminering av den uigurske minoritetsbefolkningen i vår leverandørkjede. Vi vil fortsette den kontinuerlige overvåkingen og reagere dersom vi skulle få ny informasjon rundt dette.

  OneMed og CSR (Corporate Social Responsibility)

  OneMed vil aldri tillate tvangsarbeide i vår leverandørkjede, uavhengig av land, region eller leverandørens størrelse. De krav vi stiller til våre underleverandører er minst like strenge, om ikke strengere, enn det som våre kunder setter til oss. OneMed har ingen egne fabrikker, men vi tar like fullt ansvar for arbeidernes sikkerhet og rettigheter hos våre underleverandører gjennom våre etiske krav som leverandørene må signere på («Code of Conduct»), noe som også følges opp av både interne og eksterne revisjoner og undersøkelser. Siden 2012 har vi hatt en egen organisasjon i Shanghai som løpende gjennomfører revisjoner og oppfølginger av våre underleverandører.

  Oppdager vi uoverensstemmelser reagerer vi umiddelbart for å få dem rettet, og om det ikke skjer så avsluttes samarbeidet med fabrikken det gjelder.

 • 07.12.2020

  Bærekrafttig utvikling

  Onemed Grop har akkurat publisert sin årlige rapport om bærekraft.

  Hele rapporten finner du her https://online.flippingbook.com/view/305624/

 • 22.01.2020

  Ny avtale med Sunnhordland

  OneMed har vunnet en ny stor avtale på medisinsk materiell, denne gang til 17 kommuner i regi av Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum.

  Vi er stolte og ydmyke over å få levere vårt brede spekter av medisinske produkter til alle kommunenes enheter så som sykehjem, legevakter, helseinstitusjoner og andre. Som en del av avtalen vil OneMed også forestå tjenester, undervisning, produktopplæring og veiledning for å bidra til at kommunenes helsepersonell får en best mulig hverdag og har den siste kunnskap i å hjelpe sine brukere til en best mulig hverdag.

  Avtalen starter opp 1. mars 2020 og vi gleder oss til å bidra til  å gjøre et av verdens beste helsevesen ennå litt bedre.

 • 16.01.2020

  Ny avtale med Ringsaker, Elverum, Løten, Stange og Hamar kommune på medisinsk forbruksmateriell

  OneMed er stolte over å ha blitt tildelt avtalen på medisinsk forbruksmateriell til Ringsaker, Elverum, Løten, Stange og Hamar kommune.

  Vår ambisjon er at både brukere, pleiepersonell og innkjøpere skal bli meget fornøyd med oss som leverandør. Vår målsetting overfor Ringsaker er at vi skal fokusere på kvalitet i både produkter og leveringer, gi god og trygg opplæring, høyne pasientkvaliteten og innføre nye, innovative løsninger som skal redusere kommunenes totalkostnader samtidig som vi tar ansvar for miljø og etisk handel.

  Vi gleder oss til å starte samarbeidet!

 • 02.01.2020

  OneMed resertifisert til 2023

  OneMed tar miljø på alvor og bruker store ressurser på å opptre miljøvennlig og i overensstemmelse med Stiftelsen Miljøfyrtårn sine krav. Vi er derfor glade for å bli Miljøfyrtårn sertifisert for ytterligere tre år!

  • Ved at vi har robuste rutiner og har riktige miljøvalg som et bærende element i vårt daglige arbeid så var det ingen overraskelser eller større utfordringer i å bli resertifisert, sier Jan Knoph, adm. direktør i OneMed. Vi er glad for at revisjonen fra Miljøfyrtårn var grundig slik at vi fikk «stresstestet» våre systemer og rutiner på en god måte. Vi vil takke Stiftelsen Miljøfyrtårn og deres revisor for en grundig prosess og vi vil hver dag arbeide for å sette minst mulig miljømessige fotavtrykk i levering av varer og tjenester til det norske helsevesen. Som en av Norges største distributører av medisinsk materiell har vi et ansvar i så måte og dette ansvaret er vi oss meget bevisst, avslutter Jan Knoph.

  OneMed har mange løsninger overfor kunder som ønsker å handle mer miljøbevisst. Vi har fokus på miljøriktige produkter, vi har elektrisk varelevering i flere byer og vi er involvert i mange prosjekter for reduksjon av blant annet plast i våre produkter. Kontakt oss gjerne for å høre hva vi kan gjøre for deg!

 • 22.11.2019

  OneMed inngår unikt samarbeid med Bydel Grünerløkka Hjemmesykepleie

  Bydel Grünerløkka Hjemmesykepleien og OneMed har inngått en avtale der OneMed overtar administrasjonen av deres lager.

  For bydel Grünerløkka betyr denne løsningen fra OneMed at de frigir verdifull pleietid til sine hjemmeværende brukere. Deres ansatte slipper nå å foreta varebestillinger, varemottak og vareplassering og kan fokusere helt og holdent på sine profesjonelle oppgaver som er å gi best mulig tjenester til bydelens brukere.

  Tove Skillingstad, fungerende seksjonssjef i Bydel Grünerløkka hjemmesykepleie sier;

  • I dag bruker våre ansatte mye tid på å bestille varer, foreta varemottak og plukke varer på et litt uoversiktlig lager – verdifull tid som vi heller vil at benyttes til hjemmetjenestens brukere. Med denne avtalen der OneMed tar det fulle ansvar for lageret og at alle varer er tilgjengelig til enhver tid, så skal pleierne nå få sine vare ferdig pakket før de reiser ut til pasientene. Dette er helsetjenester på en ny måte som frigjør verdifull pleietid.

   Jan Knoph, adm. direktør i OneMed følger opp Tove;

  • Dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Grünerløkka hjemmetjenester og OneMed. Så vidt vi vet så er det første gang et slikt prosjekt gjennomføres. En av våre viktigste oppgaver som leverandør av medisinsk materiell er at våre produkter og tjenester frigjør pleietid, senker totalkostnadene og gir bedre pleie for brukerne av tjenestene. Gjennom dette prosjektet så ser vi at bydel Grünerløkka vil både spare betydelig pleietid, senke sine lager- og administrasjonskostnader og brukerne vil være sikret de produktene de har behov for.

  Prosjektet er et samarbeid mellom OneMed AS som avtaleansvarlig og koordinator, DB Schenker som foretar varelevering med sine elektriske biler samt varebestilling og -mottak og aScan AS som leverandør av lager- og logistikksystemet Aktiv Forsyning.

 • 08.11.2019

  Ny avtale med Molde på medisinsk forbruksmateriell

  OneMed er stolte over å ha blitt tildelt avtalen på medisinsk forbruksmateriell til ROR-innkjøp (Molde-regionen) og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Avtalen har en stipulert årsverdi på ca. 15 millioner når NII-kommunene tiltrer avtalen i januar 2021. OneMed har nå forsterket sin posisjon på Vestlandet ved at vi allerede forsyner Ålesund-området med medisinsk materiell.

  OneMed lover at både brukere, pleiepersonell og innkjøpere skal bli meget fornøyd med oss som leverandør. Vår målsetting overfor ROR-Innkjøp og NII er at vi skal fokusere på kvalitet i både produkter og leveringer, gi god og trygg opplæring, høyne pasientkvaliteten og innføre nye, innovative løsninger som skal redusere kommunenes totalkostnader samtidig som vi tar ansvar for miljø og etisk handel.

  Vi gleder oss til å starte samarbeidet med ROR-Innkjøp og NII!

 • 02.10.2019

  Fossilfri leveranse Bergen kommune

  OneMed leverer i samarbeid med Schenker alle varer i Bergen med elektrisk transport, enten sykkel eller liten varebil. 

  Grønne fakta for perioden februar - august 2019:

  Totalt antall diesel-kilometer erstattet med grønn transport: 9495 km

  Beregnet co2-besparing: 246,8 kg

  Total antall sendinger: 1168 sendinger

  Antall kilo kjørt: 16460 kg

  OneMed er stolte over å bidra til en renere luft i Bergen kommune med ukentlig reduksjon av CO2 utslipp!

 • 16.09.2019

  Revunnet avtale med Helse Vest - operasjonfrakker og oppdekning

  Onemed vant Helse Vest sin anbudskonkurranse på operasjonsoppdekning og operasjonsfrakker.

  Vi scoret best på tildelingskriteriet kvalitet, samt en konkurransedyktig pris.
  Som begrunnelse for at OneMed hadde den beste kvaliteten skriver Helse Vest for både operasjonsoppdekningen og operasjonsfrakkene: «Brukerne opplever at produktene til OneMed løser sin tiltenkte bruk og støtter godt opp om de metoder og prosesser som benyttes». De skriver videre for oppdekningen at den er «evaluert til å være myk og fin» og for operasjonsfrakkene «at frakkenes passform er evaluert til å være god. Mansjettene er evaluert til å være lange og myke og frakkene tåler strekk. Merking av størrelse og modell er tydelig, og det er lett å åpne pakningen».

  Dagens avtale, som også eies av OneMed, vil erstattes av denne nye avtalen som vil løpe i fire år, frem til 2024.

  OneMed leverer også operasjonsoppdekning og operasjonsfrakker til Helse Sør-Øst, og vi leverer da disse produktene til ca. 75% av norske sykehus.

  OneMed er en topp-tre leverandør til norske sykehus innen medisinsk forbruksmateriell.

  Vi takker Helse Vest for fornyet tillit og ser frem til et godt samarbeid.

 • 29.05.2019

  NY AVTALE MED ØVRE ROMERIKE PÅ MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

  OneMed er glade for melde at vi har blitt tildelt levering av medisinsk forbruksmateriell til Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum, Nes og Hurdal kommune).

  Avtalen har en varighet på 2 + 1 + 1 år med oppstart juni 2019.

  Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!

 • 23.05.2019

  FORLENGET AVTALE MED HSØ

  HSØ har forlenget avtalen med OneMed på XP Operasjonsfrakker med 2+1+1 år. 

  Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid videre!

 • 13.05.2019

  OneMed blir grønnere!

   

  OneMed  har siden februar 2019 levert grønt til Bergen kommune. Vi leverer nå alle varer i Bergen kommune tilnærmet 100% med elektriske varebiler og el-sykler.

  Nå har turen kommet til Oslo. Fra midten av mai vil 80% av alle våre leveranser innenfor Ring 3 i Oslo leveres med elektrisk varebil og «Cargo bike», en elektrisk sykkel som kan ta opptil to paller med varer. Dette er et banebrytende prosjekt som OneMed gjennomfører i samarbeid med vår transportør Schenker som har opprettet Oslo City Hub på Filipstadkaien i Oslo – Europas første elektriske hub!

  Herfra vil alle institusjoner innenfor Ring 3 få sine OneMed varer levert med elektriske varebiler. For mindre sendinger vil vi levere med el-sykkel.
  OneMed er en av de største «brukerne» av transport i Oslo, slik at vår satsing på elektriske kjøretøy vil være med på å senke miljøbelastningen i hovedstaden betraktelig ved siden av at vi bidrar til mindre trafikkbelastning.

  For OneMed er det viktig å tenke miljø på alle områder. Ved siden av at vi nå leverer med elektriske kjøretøy i Oslo og Bergen, er vi også Miljøfyrtårn sertifisert, medlem av Grønt Punkt og andre returordninger.

  Vi ønsker å belaste miljøet minst mulig, og være klimanøytrale der vi kan. Vi vil derfor sammen med Schenker videre bygge ut vår satsing på elektriske biler. Nye byer står for tur, og vår klare ambisjon er å ha 100% nullutslipp i vår distribusjon i de større byene i Norge.

  Ta gjerne kontakt med din faste kunderepresentant eller vår Kundeservice for å vite mer om OneMed sin satsing mot en bærekraftig fremtid.

 • 28.01.2019

  Forlenget avtale med Forsvaret

  Forsvaret har forlenget avtalen innen markørsminke med OneMed med ytterligere 1 år. Den opprinnelige avtalen startet  23. april 2018.

 • 28.01.2019

  Ny avtale med HSØ

  OneMed og HSØ har inngått avtale om leveranse av smittefrakker fra juni 2019 til september 2020. Vi takker for tilliten!

 • 18.01.2019

  Nalka Invest har inngått avtale om kjøp av OneMed

  Nalka Invest AB (“Nalka”) har idag (18 januar 2019) meddelt at de har inngått avtale om kjøp av OneMed fra 3i Group plc (”3i”). Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

  Nalka investerer i små og mellomstore nordiske selskaper. Gjennom engasjement og samarbeid utvikler de selvstendige, konkurransekraftige og langsiktig lønnsomme foretak.

  Johan Falk, Konsernsjef, OneMed:

  “Jeg ser en spennende ny fase for OneMed der vi – sammen med Nalka – kommer til å fortsette å forbedre helsevesenet, senke kostnadene for helsevesenet samt minske miljøpåvirkningen og tilby en forbedret arbeidssituasjon gjennom hele vår verdikjede."

  Johan Hesser, adm. direktør, Nalka Invest:

  ”OneMed er en ledende aktør i sin sektor og har skapt nye forutsetninger for helsevesenet ved å raskt kunne gi rett helse med rette produkter. Som en engasjert eier kommer vi til å bidra med kompetanse og kapital for å støtte selskapets fortsatte utvikling”.

  OneMed kommer fortsatt til å følge den eksisterende strategien og arbeide mot den samme visjon som tidligere. Transaksjonen kommer ikke til å ha påvirkning på vår daglige virksomhet.

  For mer informasjon kontakt Robert Schmidt, Kommunikasjonsansvarlig OneMed, robert.schmidt@onemed.com

   

  Lenke til Nalkas hjemmeside: https://www.nalka.se/

   

 • 20.12.2018

  ONEMED VINNER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

  OneMed er glade for å ha blitt tildelt levering av medisinsk forbruksmateriell til Harstad, Kvæfjord og Skånland kommune.

  Avtalen har en varighet på 2 + 1 +1 år med oppstart 1.februar 2019.

  Vi ser frem til et godt samarbeid!

 • 30.08.2018

  OneMed vinner Medisinsk Forbruksmateriell

  OneMed er glade for å ha blitt tildelt levering av
  medisinsk forbruksmateriell inkludert
  inkontinensprodukter til Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

  Avtalen har en varighet på 2 år med oppstart medio oktober.

  Vi ser frem til et godt samarbeid!

 • 15.08.2018

  Ny avtale med Bergen kommune

  OneMed har vunnet avtale med Bergen kommune for levering av sårmateriell

  OneMed er glade for å ha vunnet avtale med Bergen og 17 omkringliggende kommuner på alt sårmateriell de neste fire årene. Avtalen starter opp 15.august 2018, omhandler mer enn 200 ulike varenumre til nesten 300 brukersteder. Avtalen varer i fire år.

   

 • 15.08.2018

  OneMed totalleverandør til Helse Sør-Øst

  OneMed var den store vinneren når Helse Sør-Øst avgjorde sitt store operasjonsanbud med oppstart juni 2018.

  OneMed er nå eneleverandør av operasjonsfrakker, operasjonsbekledning, renluftsbekledning, oppdekning av alle typer, enkle operasjonshansker, operasjonskompresser og utvalgte spesialprodukter. Dette betyr at de aller fleste engangsprodukter man finner på operasjonssaler, post-og pre-operative og andre avdelinger på Helse Sør-Øst sine 17 sykehus, fortsatt kommer fra OneMed.

  Avtalen går frem til sommeren 2022.

 • 15.08.2018

  65 millioner hansker til HSØ hvert år!

  Med oppstart 1.november 2018 vant OneMed et nasjonalt anbud på nitril undersøkelseshansker. Hver måned skal vi levere 5 millioner hansker til Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter.

  Det betyr at det brukes 165.000 hansker - hver dag - på HSØ sine 17 sykehus - et betydelig antall!

  Med denne avtalen er OneMed HSØ's nest største leverandør og den tredje største leverandøren til Sykehus-Norge av medisinsk forbruksmateriell.

 • 15.04.2018

  Ny kommune avtale

  OneMed vant anbud på levering av  medisinsk forbruksmateriell til Namsos og 13 omkringliggende kommuner. Leveransene er i gang etter kontraktsstart 15. april 2018.

 • 31.08.2017

  OneMed har nå vunnet kontrakt med Ålesund

  I en nylig avsluttet anbudskonkurranse har OneMed vunnet en avtale om levering av medisinsk forbruksmateriell til Ålesund og omkringliggende kommuner 

Du benytter en eldre nettleser. For å kunne utnytte alle funksjonene i nettbutikken anbefaler vi at du oppgraderer til en nyere versjon. Vi støtter Internet Explorer versjon 9 og nyere, Mozilla Firefox versjon 9 og nyere, samt Google Chrome og Apple Safari.