Miljø & etisk handel

Nedenfor har vi samlet en del praktisk informasjon om OneMed og vår virksomhet i Norge. Om man ikke finner svar på spørsmål man har i denne listen - vennligst ta kontakt med vår Kundeservice-funksjon (se Kontakt oss - siden for kontaktdata).

Bestille varer

For kunder som har inngått avtale om elektronisk handel via ehandel.no kan bestillinger plasseres via ehandel-portalen (se Elektronisk handel nedenfor).
Bestilling av varer kan gjøres via nettbutikken, telefon eller e-post (se kontakt oss - siden for kontaktdata). 

 

Elektronisk handel

OneMed har i en årrekke hatt aktiv elektronisk handel med kunder via ehandelløsningen ehandel.no. Ordningen innebærer at OneMed tar i mot bestillinger samt sender ordrebekreftelse og e-faktura til kunden, basert på kundespesifikk elektronisk katalog. E-fakturaen er basert på EHF-standarden. Nye kunder som ønsker å tilslutte seg ordningen må inngå egen evtale om slik handel med ehandel.no - deretter kontakte oss i OneMed om oppsett og test før aktiv handel evt. starter.

 

CSR og etisk handel

OneMed som en stor aktør vektlegger sitt sosiale ansvar ift miljø og sosiale rettigheter, med spesielt fokus der vi selv kan øve direkte innflytelse.
OneMed er medlem av Etisk Handel Norge og er miljøfyrtårnsertifisert.
Se bekreftelse på fullført innrapportering OneMed AS her!

OneMed sitt moderselskap Asker Healthcare Group har oppdatert sine Code of Conduct overfor våre produsenter og leverandører. Oppdateringene er gjort for å komme i overenstemmelse med Etisk Handel Norge og Ethic Trade Initiative sine retningslinjer, og være i overenstemmelse med åpenhetslovem. Som alltid er det viktig at forankringen innen bærekraft, miljø og etisk handel er høyest mulig opp i et selskap for å sikre at det har den oppmerksomheten det skal ha og at ansvaret for bærekraft, miljø og etisk handel er forankret på toppen av organisasjonen. Derfor er våre Code of Conduct godkjent av styret i konsernet. OneMed har to varianter av Code of Conduct; én som skal signeres av produsenter av våre egne varemerker Embra®, evercare® og Selefa® som du finner her, og én som skal signeres av de produsentene der vi distribuerer deres varemerker (for eksempel 3M, Smith & Nephew, Mølnlycke og andre) som du finner her

Alle OneMed sine produsenter og leverandører har signert våre Code of Conduct! 

 

Juridisk informasjon

Alt materiale på disse nettsidene er OneMed AS, OneMed Groups eller våre leverandørers eiendom.

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. For mer informasjon se vår personvernerklæring.

 

Miljø

I likhet med alle ansvarsbevisste bedrifter i det norske leverandørmarkedet er også OneMed AS opptatt av å opptre på en ansvarlig og redelig måte sett i forhold til både det indre og det ytre miljø. Dette søker vi å oppnå gjennom følgende tiltak:

 • Et internkontroll-system iht kravene i forskriften om internkontroll
 • Medlemsskap i Renas AS (returselskapet for næringselektro) - ivaretakelse av EE-avfall
 • Medlemsskap i Grønt Punkt Norge AS - ivaretakelse av emballasjeavfall (kartong, papp, papir, glass, plast)
 • OneMed AS i Norge foretar ingen form for produksjon eller omtapping som medfører miljøskadlige utslipp til det eksterne miljø. Bedriften er et rent handelsfirma som videreselger innkjøpte produkter uten bearbeiding.
 • OneMed AS er Miljøfyrtårnsertifisert

 

Minimum antall ved bestilling

Pakningsnivåer ved salg: Sterile varer selges kun i hele transportkartonger. Usterile varer som lagerføres kan selges i mindre enheter enn transportkartong, men da alltid i forhold til neste mindre pakningsnivå (dvs. inner-eske/dispenser-pakke/avdelingspakning). Splitt av usteril transportkartong vil medføre pristillegg. Usterile varer som ikke lagerføres selges kun i hele transportkartonger.

 

Asker Healthcare Group

Asker er den ledende leverandøren av helsepleieprodukter i Nord-Europa og betjener både det private- og offentlige helsemarkedet med produkter av høy kvalitet.
Fakta om Asker Healthcare Group:

 • Etablert i 2006
 • Profesjonell ekspertise siden 1940
 • Sterk tilstedeværelse i 14 land i Nord-Europa gjennom over 30 selskaper 
 • Netto omsetning over NOK 12 milliarder
 • 2.400 ansatte lokale kontorer/selskaper i alle landene

Asker Healthcare Group har hovedkontor i Stockholm og har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Østerrike, Sveits, og i de tre baltiske landene. Les mer på Asker-gruppens nettsider.

 

Produkter

 • Medisinske produkter
 • Forbruksvarer
 • Personlig pleie produkter
 • Medisinsk-klinisk utstyr
 • Velferdsteknologiske løsninger 
 • Medisin-teknisk utstyr 

 

Salgsbetingelser

For salg innenfor kontrakt - gjelder salgsbetingelser som avtalt i kontrakten.
For salg utenom kontrakt gjelder OneMeds standard salgbetingelser, som i hovedsak er:

 

Retur av varer

Retur av varer skal ALLTID avtales med og godkjennes av OneMed Kundeservice før innsending.
Kundeservice vil opplyse hvor og på hvilken måte retur skal sendes. Bestillingsvarer, kjølevarer, ernæring og skaffevarer tas dessverre ikke i retur.
Ved retur av feilbestilte kan returgebyr/frakt tilkomme. 
Viktig: Varer som skal sendes i retur må være videre salgbare. 

 

 

Betaling

 • Standard betalingsbetingelse er netto pr 15 dager for kunder som er innvilget kreditt.
 • Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente iht lovgivningen.
 • Varene er OneMed’s eiendom inntil betaling er mottatt hos OneMed.

Link til PDF-versjon med detaljerte standard salgsbetingelser for salg utenom kontrakt.

 

Småordre

Hvis ikke annet er oppgitt i avtalen, vil enkeltordre med netto vareverdi mindre enn kr 1.000,- ekskl. MVA bli belastet med et småordretillegg på kr. 500,-.
Småordretillegget kommer i tillegg til evt frakt.