OneMed og Etisk Handel

OneMed er som medlem av Etisk Handel Norge forpliktet til å beskrive våre prosedyrer og gjennomføringer innen bærekraft, etisk handel og miljø. 2022 rapporten er nå klar og vi oppfordrer alle våre kunder og forbindelser til å lese denne. Legg også merke til at rapporten dekker kravene i Åpenhetsloven som kom i fjor – OneMed tilfredsstiller dermed også alle de krav som Åpenhetsloven krever at vi skal følge. Er det spørsmål eller kommentarer til denne rapporten eller annet i forbindelse med dette, så kontakt enten din konsulent, kundeservice eller ledelsen i OneMed.

 

Hele rapporten finner du her