Bedre helsekvalitet til lavere kostnad

OneMed ønsker å hjelpe helsevesenet til å forbedre kvaliteten for pasienter med kroniske sår. I nært samarbeide med flere  norske kommuner har vi drevet prosjekter som inkluderer opplæring og praktisk oppfølging av pasienter der vi drastisk har forbedret livskvaliteten for pasienter, redusert behandlingstiden og dermed oppnådd totalkostnadsbesparelser.

Gjennom prosjekter har vi eksempler på reduksjon av total helingstid for sår. I et konkret eksempel reduserte kommunen kostnadene med kr 7000,- pr uke. Besparelsen hensyntar produktkostnader, reisetid for pleiepersonalet og hjemmebesøk. Dette i tillegg til pasientens forbedret livskvalitet i form av tilhelet sår. 

Dette eksemplet er ikke unikt. Kroniske sår og lange helingstider beskriver den vanligste situasjonen vi møter i markedet og resultatene overfor gjenspeiler det forbedringspotensialet vi ser i de sårprosjektene vi daglig driver sammen med helsepersonell. Vi har introdusert dette sårbehandlingskonseptet overfor norske kommuner.


Hele veien

OneMed har sitt lager i Gøteborg i Sverige. Dette lageret har over 18.000 daglige forsendelser og er dermed et av Nordens største distribusjonssentra.

Norske sykehus og kommuner har i en årrekke fått sine leveranser fra dette lageret, og med en meget høy servicegrad. Vi er en av sykehus-Norges beste leverandører målt på servicegrad, rett forsendelse i rett tid og er en av leverandørene med absolutt minst resting av produkter.

 

Ekte kundeservice

OneMed kundeservice er en sentral del av de tjenestene vi tilbyr. Vi har et ekte engasjement for å hjelpe våre kunder og pasienter.

Kundeserviceavdelingen bistår med produktveiledning, ordner transport og returer, sørger for kontakt med våre leverandører og logistikkavdeling – kort sagt bidrar til at du som kunde får et så enkelt og lettvint kundeforhold som mulig.