OneWound - Sårbehandlings-
program

OneWound - Sårbehandlingsprogram

Vårt sårprogram består av teoretisk og praktisk opplæring levert av våre sårspesialister ute på tjenestestedene og OneWound-appen for kontinuerlig støtte.

OneWound - Sårbehandlingsprogram

Vårt sårprogram består av teoretisk og praktisk opplæring levert av våre såreksperter ute på tjenestestedene og OneWound-appen for kontinuerlig støtte.

Sårbehandlingsprogram besparelser

OneWound -
Sårbehandlingsprogram

Vårt sårprogram består av en teoretisk og praktisk del for å øke kunnskap om behandling av vanskelig helende sår. Vi jobber praktisk med deg og dine pasienter som en støtte i sårbehandlingen. Programmet ledes av sårspesialister som også vil gi deg opplæring i vår digitale plattform "OneWound" app, som vil være vårt arbeidsverktøy gjennom hele programmet.

OneWound -
Sårbehandlingsprogram

Vårt sårprogram består av en teoretisk og praktisk del for å øke kunnskap om behandling av vanskelig helende sår. Vi jobber praktisk med deg og dine pasienter som en støtte i sårbehandlingen. Programmet ledes av såreksperter som også vil gi deg opplæring i vår digitale plattform "OneWound" app, som vil være vårt arbeidsverktøy gjennom hele programmet.

Funksjonalitet i appen
Registrering av sår
Behandlingsstruktur
Anbefalinger av skiftfrekvens
Chat med råd og støtte
Måling av fremgang

Tjenester