OneMed AS overtar Gymo AS

OneMed AS har inngått avtale om å overta Gymo AS – en norsk leverandør av medisinsk utstyr og helsemateriell til kommune og sykehusmarkedet.

 

OneMed signerte 25. mai avtale om å overta Gymo AS, en ledende leverandør av medisinsk utstyr og helsepleiemateriell til kommuner, sykehus og helsepersonell. Denne avtalen forsterker Gymos vekstplaner  innenfor sine kjerneområder.

 

Gymo har også en meget sterk posisjon blant helsepersonell i Norge gjennom en godt utviklet nettbutikk.

 

Jan Knoph, adm. direktør i OneMed AS, mener at Gymo vil passe godt inn i OneMed:

 

Eierne av Gymo har en meget sterk entreprenørånd og har gjennom de siste årene vist at de har klart å kombinere vekst med god lønnsomhet. Gymo og OneMed deler de samme visjoner og strategier ved at begge selskapene ønsker å senke helsevesenets totalkostnader og bidra til bedret pasientkvalitet. Spesielt er vi meget fornøyd med at de to operative eierne av Gymo vil fortsette å utvikle Gymo videre sammen med OneMed.

 

Gymo tilbyr et bredt utvalg produkter til det norske helsevesenet gjennom agenturer. Selskapet har en sterk posisjon i sitt marked og er markedsleder i utvalgte segmenter.

 

Selskapets adm. direktør Morten Svela sier:

 

Vi er meget entusiastiske over å nå bli en del av OneMed konsernet. OneMed sin profesjonelle tilnærming til leverandører, kunder og markedet er viktig for oss, samtidig som vi skal utvikle vårt kundefokus videre. Vi ser også store muligheter innen nye og spennende områder der vi er sikre på at vi har mye å tilføre markedet.

 

OneMed er en ledende distributør av medisinsk forbruksmateriell og helserelaterte tjenester til det europeiske helsemarkedet. Vi er i 11 land, har 1.000 medarbeidere og omsetter for ca. 7 mrd kroner. I Norge er OneMed en ledende distributør til sykehus og kommuner og omsetter for ca 500 millioner kroner. Vår visjon er å være en partner for bedret pasientkvalitet, reduksjon av helsevesenets totalkostnader og forenkle hverdagen for helsepersonellet. Vi arbeider for å minske vår miljøpåvirkning og sammen med våre leverandører sikre riktige og gode arbeidsvilkår gjennom hele verdikjeden.