Vinnerne av anskaffelsesprisen 2022

OneMed er sammen med Oslo kommune meget stolt over å vinne Anskaffelsesprisen 2022. Det tette og positive samarbeidet vi har, der vi utfordrer og utvikler hverandre for å skape de gode løsningene, gir resultater som kommer både brukere og kommunen til gode.