Code of Conduct

OneMed sitt morselskap Asker Healthcare Group har nylig oppdatert sine Code of Conduct overfor våre produsenter og leverandører. Oppdateringene er gjort for å komme i overenstemmelse med Etisk Handel Norge og Ethic Trade Initiative sine retningslinjer. Som alltid så er det viktig at forankringen innen bærekraft, miljø og etisk handel er høyest mulig opp i et selskap for å sikre at det har den oppmerksomheten det skal ha og at ansvaret for bærekraft, miljø og etisk handel er forankret på toppen av organisasjonen. Derfor er våre Code of Conduct godkjent av styret i konsernet. OneMed har to varianter av Code of Conduct; én som skal signeres av produsenter av våre egne varemerker evercare® og Selefa® som du finner her, og én som skal signeres av de produsentene der vi distribuerer deres varemerker (for eksempel 3M, Smith & Nephew, Mølnlycke og andre) som du finner her

 

Alle OneMed sine produsenter og leverandører har signert våre Code of Conduct!