2021 Bærekraftsrapport

OneMed er stolt av å presentere Bærekraftrapporten 2021. OneMed, som medlem av Etisk Handel Norge, har laget en meget fyldig rapport som beskriver vår virksomhet innen etisk handel, miljø og bærekraft. Denne rapporten dekker også kravene og informasjonsplikten OneMed har ift. den nye Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli i år. Denne loven har som formål å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Sikre at allmenheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerwttigheter og anstendige arbeidsforhold.»

I denne rapporten redegjør OneMed for hvordan vi arbeider innen disse områdene. Ønsker du mer informasjon om OneMed, bærekraft og hvordan vi arbeider med dette så ta kontakt med oss!

Hele rapporten finner du her