OneMed overtar Dico AS og Adcare AS

OneMed har overtatt Dico AS og Adcare AS med virkning fra 1. juni 2023, to ledende selskaper med brede porteføljer innen medisinsk teknisk utstyr, ultralyd, urologi og regenerativ medisin. Både Dico og Adcare vil fortsette som egne legale selskaper med dagens ledelse og organisasjon.

Disse overtakelsene vil ytterligere styrke OneMed som den ledende leverandøren av produkter og tjenester til det offentlige og private helsemarkedet, og vi gleder oss til å starte samarbeidet med de to selskapene. Se vedlagte pressemelding.